skip to Main Content
Telefoon: 0594 - 58 00 22 - | - E-mail
pillen

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen.

Inzagerecht

U heeft géén recht om uw medisch dossier in te zien als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.
De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken géén deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt.
Wilt u hierover méér weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG.

stethoscoop

Afspraak voor inzage

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt het beste een afspraak maken op het spreekuur. U krijgt dan de mogelijkheid om uw dossier in te zien. Uw huisarts kan direct uw evt. vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kosten

Het aanvragen van afschriften van een medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 kopieen brengen wij € 0,23 per kopie in rekening met een maximum van € 4,50 per verzoek.

Kopie Medisch dossier

Ook voor het aanvragen van uw medisch dossier kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt hierbij gebruik maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt min. een week.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Voor meer informatie over: ‘Inzage in uw dossier’, kunt u de gelijknamige brochure bestellen of downloaden via NPCF.

Overdracht Medisch dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische gegevens. Uw medische historie staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Uitschrijven

Bij het uitschrijven kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het origineel niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende documentatie:

Brochure: een andere huisarts kiezen
Patiëntenfederatie NPCF
Back To Top
×Close search
Zoeken