skip to Main Content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
Huisartsenpraktijk Wolveschans Leek

Huisartsenpraktijk Wolveschans; twee huisartsenpraktijken in één gebouw
Een moderne huisartsenpraktijk in de wijk Wolveschans in Leek.

Mondkapje Verplicht
Corona Spreekuren

Voordat u telefonisch contact met ons opneemt.

Voordat u telefonisch contact met ons opneemt, verzoeken wij u voor informatie over het Corona virus te kijken op thuisarts.nl  en op website van het RIVM en op onze website.

 1. Het dragen van een beschermend mondkapje is verplicht zodra u de praktijk binnenkomt.
 2. Spreekuren zullen zo veel mogelijk telefonisch plaatsvinden.
 3. Kleine chirurgische verrichtingen worden uitgesteld
 4. Normale controle afspraken (bloeddruk, Diabetes, COPD) zullen  vooralsnog wel doorgaan. Evt. worden deze afspraken verplaatst of zullen telefonisch plaatsvinden.
  De praktijkondersteuner of praktijkassistente neemt dan contact met u op.
 5. Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder koorts:  thuis blijven en zo min mogelijk contact met anderen totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Alleen voor ernstig zieke mensen met koorts (boven 38 graden) en benauwdheid , geldt: beleid/behandeling vindt plaats na overleg met de assistente en de huisarts.
 6. De landelijke adviezen voor het testen op het Corona virus zijn gewijzigd. Vanaf nu worden alleen mensen ouder dan 70 jaar met ernstige ziekteverschijnselen , mensen met een onderliggende ziekte en ernstig zieke mensen, voor wie een opname in het ziekenhuis nodig is, getest.
 7. Begeleiders van patiënten die voor een acute klacht komen mogen  géén  luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een andere begeleider gezocht worden.
 8. Géén kinderen  meenemen naar de huisartsenpraktijk, behalve als zij een afspraak hebben. Maximaal 1 begeleider per kind.
 9. Certe gaat naar verwachting geen bloedafnames verzorgen, alléén in spoedeisende gevallen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking,

Samen maken wij het verschil!

Huisartsenpraktijk Sanders

Dr. E.T.A. Sanders heeft zich in 1997 als huisarts in Leek gevestigd. Hij is destijds met een volledig nieuwe praktijk gestart zonder patiënten in het gebouw Thuiszorg (‘Akkerswaert’) in Leek.
Vanaf 2002 is zijn huisartsenpraktijk gevestigd als H.O.E.D. in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Huisartsenpraktijk Lenting

Dr. F. Lenting heeft in april 1998 de praktijk van zijn voorganger dr. Th. Jaarsma overgenomen.
De eerste jaren heeft hij praktijk gedaan in het centrum van Leek.
Vanaf 2002 is hij als H.O.E.D. praktijk werkzaam in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

0
Start in Wolveschans
0
H.O.E.D. praktijk
0
Huisartsen
0
Doktersassistentes

Over ons

H.O.E.D. praktijk

Sinds 2002 vormen wij een zogeheten H.O.E.D. (Huisartsen Onder een Dak) praktijk. In ons pand zijn twee zelfstandige huisartsenpraktijken gevestigd:de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en die van dr. F. Lenting. Beide praktijken werken zelfstandig maar maken gebruik van dezelfde voorzieningen en faciliteiten in het gebouw. Hierdoor wordt niet alleen efficiënter gewerkt maar beschikken de beide praktijken ook over meer mogelijkheden om hun patiënten professioneel en adequaat te helpen.

Onze Missie

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat steeds meer taken vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk worden overgeheveld. Zo blijft de zorg betaalbaar.
In veel opzichten is dit een verbetering en leidt het tot meer doelmatigheid. Voor de patiënt betekent dit vaak zorg dichter bij huis.

Onze Visie

Huisartsenpraktijk Wolveschans wil zorg op maat leveren mede door overleg met collega artsen en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.
Ondanks de uitbreiding van ons team, proberen we de patiënt toch de nodige persoonlijke zorg en aandacht te geven.

Onze Werkwijze

Huisartsenpraktijk Wolveschans biedt laagdrempelige, integrale, acute en chronische zorg. De huisarts is de spil c.q. poortwachter in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor ons staat de patiënt hierbij centraal.

Herhaalmedicatie bestellen

Als patiënt van onze huisartsenpraktijken kunt u rechtstreeks op deze site uw herhaalmedicatie online bestellen. Klik op deze button voor de pagina: Herhaalmedicatie online bestellen. Op deze pagina vindt u de button voor het herhaalmedicatie formulier van uw eigen huisarts.

Tijdens vakanties en/of bij afwezigheid van uw huisarts kunt u géén herhaalmedicatie online bestellen!

HERHAALMEDICATIE BESTELLEN

Nieuwe medewerker

Vanaf 1 december is dr. D. Hinkema niet langer werkzaam in onze praktijken.

Per 1 december is dr. J. Lettinga werkzaam in de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en dr. F. Lenting.

Back To Top
×Close search
Zoeken