skip to Main Content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
Huisartsenpraktijk Wolveschans Leek

Huisartsenpraktijk Wolveschans; twee huisartsenpraktijken in één gebouw
Een moderne huisartsenpraktijk in de wijk Wolveschans in Leek.

PRAKTIJKEN BEPERKT OPEN

Per 29 november is wegens uitval van Dr. E.T.A. Sanders en door ziekte van vaste medewerkers onze personele bezetting zeer krap.

Wij doen ons uiterste best om beide praktijken open te houden maar vragen uw begrip voor deze situatie.

ALLEEN DRINGENDE ZAKEN

De assistentes zijn bereikbaar voor dringende zaken, uitslagen en recepten.

U helpt de praktijk telefonisch bereikbaar te houden door bij vragen gerelateerd aan Coronavirus éérst Thuisarts.nl  of de website van het RIVM te raadplegen; veel vragen worden daar al beantwoord. Voor informatie van de rijksoverheid klikt u hier.

Mondkapje Verplicht

Voordat u telefonisch contact met ons opneemt

Voordat u telefonisch contact met ons opneemt, verzoeken wij u voor informatie over het Corona virus te kijken op thuisarts.nl  en op website van het RIVM en op onze website.

 1. Het dragen van een beschermend mondkapje is verplicht zodra u de praktijk binnenkomt.
 2. Spreekuren zullen zo veel mogelijk telefonisch plaatsvinden. Bedenk, of u uw vraag ook telefonisch of per email kunt stellen. Bijvoorbeeld door het sturen van een foto.
 3. Bij verkoudheid, keelklachten, griepklachten met of zonder koorts:  thuis blijven en zo min mogelijk contact met anderen totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Alleen voor ernstig zieke mensen met koorts (boven 38 graden) en benauwdheid , geldt: beleid/behandeling vindt plaats na overleg met de assistente en de huisarts.
 4. U kunt op corona getest worden bij 1 of meer klachten:
  o    verkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, (extreme) vermoeidheid,
  o    opeens minder goed ruiken of proeven
  o    temperatuur boven 37,5 graden
  o    snel of moeilijk ademen
  Laat u meteen testen bij klachten.
  Maak zelf een afspraak bij de GGD op coronatest.nl.
  Of bel: 0800-1202.
  De uitslag is binnen 48 uur bekend. De GGD belt u.
 5. Begeleiders van patiënten die voor een acute klacht komen mogen  géén  luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een andere begeleider gezocht worden.
 6. Géén kinderen  meenemen naar de huisartsenpraktijk, behalve als zij een afspraak hebben. Maximaal 1 begeleider per kind.
 7. U kunt voor bloedafname  weer terecht bij de Schutse in Leek, in Roden of andere priklocaties van Certe. Wat veranderd is , is dat u alleen op afspraak terecht kunt.
  U kunt zelf een afspraak inplannen op de website van Certe : www.certe.nl .
  Of bel naar 088-23 71 000
  Houd uw BSN nummer bij de hand als u de afspraak maakt.

Wij hopen op uw begrip en medewerking,

Samen maken wij het verschil!

Huisartsenpraktijk Sanders

Dr. E.T.A. Sanders heeft zich in 1997 als huisarts in Leek gevestigd. Hij is destijds met een volledig nieuwe praktijk gestart zonder patiënten in het gebouw Thuiszorg (‘Akkerswaert’) in Leek.
Vanaf 2002 is zijn huisartsenpraktijk gevestigd als H.O.E.D. in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Huisartsenpraktijk Lenting

Dr. F. Lenting heeft in april 1998 de praktijk van zijn voorganger dr. Th. Jaarsma overgenomen.
De eerste jaren heeft hij praktijk gedaan in het centrum van Leek.
Vanaf 2002 is hij als H.O.E.D. praktijk werkzaam in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Prik tegen Corona
Vragen over Corona

Heeft u vragen over het Coronavirus? Heeft u klachten en wilt u getest worden? Zoekt u informatie over de beschikbare vaccins tegen Covid-19? Wij als huisartsen verwijzen u voor antwoorden op deze vragen graag door naar het RIVM en GGD Groningen. Klik hiervoor op de onderstaande buttons.

coronacheck-app
Corona Check App = Vaccinatiebewijs

Per 1 juli kan de CoronaCheck-app van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt.

Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app een vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register.

Als u aan de GGD, het ziekenhuis of huisarts hebt doorgegeven dat het RIVM over uw vaccinatiegegevens kan beschikken,  kunt u gebruik maken van deze Corona Check App

Als u niet geregistreerd bent in het CIMS-register neem dan contact op met de instantie die u gevaccineerd heeft.

lees meer

0
Start in Wolveschans
0
H.O.E.D. praktijk
0
Huisartsen
0
Doktersassistentes

Over ons

H.O.E.D. praktijk

Sinds 2002 vormen wij een zogeheten H.O.E.D. (Huisartsen Onder een Dak) praktijk. In ons pand zijn twee zelfstandige huisartsenpraktijken gevestigd:de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en die van dr. F. Lenting. Beide praktijken werken zelfstandig maar maken gebruik van dezelfde voorzieningen en faciliteiten in het gebouw. Hierdoor wordt niet alleen efficiënter gewerkt maar beschikken de beide praktijken ook over meer mogelijkheden om hun patiënten professioneel en adequaat te helpen.

Onze Missie

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat steeds meer taken vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk worden overgeheveld. Zo blijft de zorg betaalbaar.
In veel opzichten is dit een verbetering en leidt het tot meer doelmatigheid. Voor de patiënt betekent dit vaak zorg dichter bij huis.

Onze Visie

Huisartsenpraktijk Wolveschans wil zorg op maat leveren mede door overleg met collega artsen en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.
Ondanks de uitbreiding van ons team, proberen we de patiënt toch de nodige persoonlijke zorg en aandacht te geven.

Onze Werkwijze

Huisartsenpraktijk Wolveschans biedt laagdrempelige, integrale, acute en chronische zorg. De huisarts is de spil c.q. poortwachter in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor ons staat de patiënt hierbij centraal.

Huisartsen afwezig

Wegens hartklachten is dr. E.T.A. Sanders (m.i.v. 18.11.21) langdurig afwezig in onze huisartsenpraktijk.
Dat betekent voor u als patiënt dat u door verschillende huisartsen geholpen wordt.

Wij hopen op een spoedig herstel en rekenen op uw begrip.

Herhaalmedicatie bestellen

Als patiënt van onze huisartsenpraktijken kunt u rechtstreeks op deze site uw herhaalmedicatie online bestellen. Klik op deze button voor de pagina: Herhaalmedicatie online bestellen. Op deze pagina vindt u de button voor het herhaalmedicatie formulier van uw eigen huisarts.

Tijdens vakanties en/of bij afwezigheid van uw huisarts kunt u géén herhaalmedicatie online bestellen!

HERHAALMEDICATIE BESTELLEN

Patiënten enquetes

Wilt u meehelpen om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te verbeteren? Vul een enquête in (10 min.) door op de onderstaande button te klikken. Alvast hartelijk dank.

PATIËNTEN ENQUETES

Nieuwe medewerker

Vanaf 1 december 2020 is dr. D. Hinkema niet langer werkzaam in onze praktijken.

Per 1 december 2020 is dr. J. P.  Lettinga werkzaam in de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en dr. F. Lenting.

Back To Top