Telefoon: 0594 - 58 00 22 - | - E-mail
Slide background
Slide background
Slide background

UW HUISARTS IN DE BUURT

de huisartsenpraktijk als direct aanspreekpunt
bij ziekte en chronische pijn

Slide background

Huisartsenpraktijk Wolveschans; twee huisartsenpraktijken in één gebouw
Een moderne huisartsenpraktijk in de wijk Wolveschans in Leek.

Huisartsenpraktijk Sanders

dr. E.T.A. Sanders heeft zich in 1997 als huisarts in Leek gevestigd. Hij is destijds met een volledig nieuwe praktijk gestart zonder patiënten in het gebouw Thuiszorg (‘Akkerswaert’) in Leek.
Vanaf 2002 is zijn huisartsenpraktijk gevestigd als H.O.E.D. in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Huisartsenpraktijk Lenting

dr. F. Lenting heeft in april 1998 de praktijk van zijn voorganger dr. Th. Jaarsma overgenomen.
De eerste jaren heeft hij praktijk gedaan in het centrum van Leek.
Vanaf 2002 is hij als H.O.E.D. praktijk werkzaam in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

2002
Start in Wolveschans
1
H.O.E.D. praktijk
2
Huisartsen
5
Doktersassistentes

Over ons

H.O.E.D. praktijk

Sinds 2002 vormen wij een zogeheten H.O.E.D. (Huisartsen Onder een Dak) praktijk. In ons pand zijn twee zelfstandige huisartsenpraktijken gevestigd:de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en die van dr. F. Lenting. Beide praktijken werken zelfstandig maar maken gebruik van dezelfde voorzieningen en faciliteiten in het gebouw. Hierdoor wordt niet alleen efficiënter gewerkt maar beschikken de beide praktijken ook over meer mogelijkheden om hun patiënten professioneel en adequaat te helpen.

Onze Missie

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat steeds meer taken vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk worden overgeheveld. Zo blijft de zorg betaalbaar.
In veel opzichten is dit een verbetering en leidt het tot meer doelmatigheid. Voor de patiënt betekent dit vaak zorg dichter bij huis.

Onze Visie

Huisartsenpraktijk Wolveschans wil zorg op maat leveren mede door overleg met collega artsen en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.
Ondanks de uitbreiding van ons team, proberen we de patiënt toch de nodige persoonlijke zorg en aandacht te geven.

Onze Werkwijze

Huisartsenpraktijk Wolveschans biedt laagdrempelige, integrale, acute en chronische zorg. De huisarts is de spil c.q. poortwachter in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor ons staat de patiënt hierbij centraal.

Praktijk gesloten

De praktijken van dr. F. Lenting en van dr. E.T.A. Sanders zijn vanwege de herfstvakantie gesloten van

19.10. t/m 23.10.2015

Tijdens hun afwezigheid  kunt u online géén herhaalmedicatie aanvragen! Uw herhaalrecepten mag u – gedurende deze dagen- inleveren bij uw apotheek.

Het spreekuur van de POH’S (Willeke) gaat wel door!

Voor spoedgevallen nemen patiënten van dr. Lenting contact op met waarnemend huisarts:

Dr. S. Zwerver
Bosplantsoen 1 001, 9354 BC Zevenhuizen GN
T. 0594 – 631 207

De patiënten van dr. Sanders nemen voor spoedgevallen contact op met waarnemend huisarts:

Dr. J.A. Maring
Hoofdstraat 19, 9356 AT Tolbert
T.  0594 – 512 409

Voor Spoedgevallen kunt u bellen met de Centrale Doktersdienst
T. 0900 – 9229.

Een nieuwe website

U ziet het; onze nieuwe website staat online! Via deze site proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in onze beide Huisartsenpraktijken.

Wij hopen u met de nieuwe website nog beter en duidelijker te kunnen informeren. Over zaken die spelen in de huisartsenzorg en in de Huisartsenpraktijk Wolveschans in het bijzonder.

Geen herhaalmedicatie bestellen

Het online bestellen van herhaalmedicatie is niet mogelijk als onze huisartsenpraktijken gesloten zijn tijdens de herfstvakantie.
Dit geldt ook voor het reisintake vaccinatie formulier.

De formulieren staan op zondag 25.10.2015 weer online.

Search