skip to Main Content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
Huisartsenpraktijk Wolveschans Leek

Huisartsenpraktijk Wolveschans; twee huisartsenpraktijken in één gebouw
Een moderne huisartsenpraktijk in de wijk Wolveschans in Leek.

Huisartsenpraktijk Sanders

Dr. E.T.A. Sanders heeft zich in 1997 als huisarts in Leek gevestigd. Hij is destijds met een volledig nieuwe praktijk gestart zonder patiënten in het gebouw Thuiszorg (‘Akkerswaert’) in Leek.
Vanaf 2002 is zijn huisartsenpraktijk gevestigd als H.O.E.D. in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Huisartsenpraktijk Lenting

Dr. F. Lenting heeft in april 1998 de praktijk van zijn voorganger dr. Th. Jaarsma overgenomen.
De eerste jaren heeft hij praktijk gedaan in het centrum van Leek.
Vanaf 2002 is hij als H.O.E.D. praktijk werkzaam in het huidige praktijkpand aan de Windsingel 14 in Leek.

Vragen over Corona

Heeft u vragen over het Coronavirus? Heeft u klachten en wilt u getest worden? Zoekt u informatie over de beschikbare vaccins tegen Covid-19? Wij als huisartsen verwijzen u voor antwoorden op deze vragen graag door naar het RIVM en GGD Groningen. Klik hiervoor op de onderstaande buttons.

Raadpleeg  voor vragen m.b.t. Coronavirus  Thuisarts.nl  of de website van het RIVM; veel vragen worden daar al beantwoord. De rijksoverheid geeft informatie hier.

Een mondkapje is in de huisartsenpraktijk niet meer verplicht. Voelt u zich in onze praktijk  veiliger mét een mondkapje dan is dat natuurlijk prima. We dragen een mondkapje indien dat medisch gewenst en/of noodzakelijk is.

coronacheck-app
Corona Check App = Vaccinatiebewijs

Per 1 juli kan de CoronaCheck-app van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door u als huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt.

Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app een vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register.

Als u aan de GGD, het ziekenhuis of huisarts hebt doorgegeven dat het RIVM over uw vaccinatiegegevens kan beschikken,  kunt u gebruik maken van deze Corona Check App

Als u niet geregistreerd bent in het CIMS-register neem dan contact op met de instantie die u gevaccineerd heeft.

lees meer

0
Start in Wolveschans
0
H.O.E.D. praktijk
0
Huisartsen
0
Doktersassistentes

Over ons

H.O.E.D. praktijk

Sinds 2002 vormen wij een zogeheten H.O.E.D. (Huisartsen Onder een Dak) praktijk. In ons pand zijn twee zelfstandige huisartsenpraktijken gevestigd:de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en die van dr. F. Lenting. Beide praktijken werken zelfstandig maar maken gebruik van dezelfde voorzieningen en faciliteiten in het gebouw. Hierdoor wordt niet alleen efficiënter gewerkt maar beschikken de beide praktijken ook over meer mogelijkheden om hun patiënten professioneel en adequaat te helpen.

Onze Missie

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat steeds meer taken vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk worden overgeheveld. Zo blijft de zorg betaalbaar.
In veel opzichten is dit een verbetering en leidt het tot meer doelmatigheid. Voor de patiënt betekent dit vaak zorg dichter bij huis.

Onze Visie

Huisartsenpraktijk Wolveschans wil zorg op maat leveren mede door overleg met collega artsen en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners.
Ondanks de uitbreiding van ons team, proberen we de patiënt toch de nodige persoonlijke zorg en aandacht te geven.

Onze Werkwijze

Huisartsenpraktijk Wolveschans biedt laagdrempelige, integrale, acute en chronische zorg. De huisarts is de spil c.q. poortwachter in de eerstelijns gezondheidszorg. Voor ons staat de patiënt hierbij centraal.

Huisartsen afwezig

Meivakantie praktijk Dr. E.T.A. Sanders
De praktijk van Dr. Sanders is gesloten van  23 april t/m 1 mei 2022

U kunt uitsluitend voor spoedgevallen bellen met de praktijk van Dr. Lenting.
Telefoon: 0594 – 580022  keuze 2

Voor Spoedgevallen belt u –  s ‘avonds na 17.00 uur,
in het weekend met de Doktersdienst op
Telefoon: 0900 – 9229.

Voor dringende recepten kunt u telefonisch contact opnemen met uw eigen apotheek.

Meivakantie praktijk Dr. F. Lenting
De praktijk van Dr. Lenting is gesloten van  30 april.  t/m 8 mei 2022

U kunt uitsluitend voor spoedgevallen bellen met de praktijk van Dr. Sanders
Telefoon: 0594 – 580022  keuze 3

Voor Spoedgevallen belt u –  s ‘avonds na 17.00 uur,
in het weekend met de Doktersdienst op
Telefoon: 0900 – 9229.

Voor dringende recepten kunt u telefonisch contact opnemen met uw eigen apotheek.

Herhaalmedicatie bestellen

Als patiënt van onze huisartsenpraktijken kunt u rechtstreeks op deze site uw herhaalmedicatie online bestellen. Klik op deze button voor de pagina: Herhaalmedicatie online bestellen. Op deze pagina vindt u de button voor het herhaalmedicatie formulier van uw eigen huisarts.

Tijdens vakanties en/of bij afwezigheid van uw huisarts kunt u géén herhaalmedicatie online bestellen!

HERHAALMEDICATIE BESTELLEN

Patiënten enquetes

Wilt u meehelpen om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te verbeteren? Vul een enquête in (10 min.) door op de onderstaande button te klikken. Alvast hartelijk dank.

PATIËNTEN ENQUETES

Medewerkers

Per 1 december 2020 is dr. J. P.  Lettinga werkzaam in de praktijk van dr. E.T.A. Sanders en dr. F. Lenting.

Vanaf 1 juni gaat Miranda Boelema aan de slag als jeugdverpleegkundige bij de GGD. Wij gaan haar missen maar wensen haar heel veel plezier in deze nieuwe job.

Back To Top