Skip to content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
pillen

POH GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheids Zorg. Een relatief nieuwe func-
tie binnen de Huisartsen-praktijk. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

Psychishe problemen

Een POH GGZ kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.
Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten.

Doorverwijzen

Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de patiënt doorverwezen moet worden naar de GGZ.
De POH-GGZ kan door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijv. psychologen,verpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Uiteraard wel voor verrichtingen waarvoor zij bekwaam en bevoegd zijn.

Annet Mulder

Sinds kort werkt Annet Mulder als POH GGZ in huisartsenpraktijk Wolveschans. Zij werkt op woensdag in onze praktijk aan de Windsingel en op donderdag in de “Akkerswaert“. Annet werkt met patiënten van de beide huisartspraktijken (Sanders en Lenting).

Back To Top