Skip to content
Telefoon: 0594 - 58 00 22

Mensen met complexe hulpvragen hebben veel baat bij ketenzorg. Bij ketenzorg stemmen alle betrokken zorgverleners de zorg af op de behoeften van de cliënt. De huisartsen, hun assistentes en de praktijkverpleegkundigen verlenen ketenzorg aan onze patiënten.

Waarom Ketenzorg

De samenstelling van de zorgvraag verandert in Nederland en net als in andere Westerse landen wordt de zorgvraag ook steeds complexer. Er is een toenemend aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, moeten nauwgezet gaan samenwerken.
Door vooruit te denken bij zorgverlening en de zorg gezamenlijk aan te bieden, op een plek dicht bij de patiënt, bereiken we een hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Groninger Huisartsen Coöperatie

De GHC is in de provincie Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie van de ketenzorg (als het gaat om diabetes mellitus, astma /COPD en hart- en vaatziekten.) De huisartsenpraktijken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering er van.

Bijgaand een link naar de patiëntenfolder van de GHC.

Back To Top