Skip to content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
pillen

Huisartsenpraktijk Wolveschans is sinds eind oktober 2014 een geaccrediteerde huisartsenpraktijk volgens de normen van de N.P.A.

Accrediatie

Dr. E.T.A. Sanders en dr. F. Lenting hebben het certificaat “Geaccredi-teerde Praktijk” ontvangen van het Nederlandse Huisartsen Genoot-
schap (N.P.A.). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsen-
praktijken
, waarbij de praktijken, de artsen, assistentes, POH’ers, periodiek getoetst worden aan de kwaliteitseisen van de N.P.A.

Keurmerk

nhg logo praktijkaccreditatie
Door het verkrijgen van het certificaat, mogen ze we nu het logo “Geaccrediteerde Praktijk” van het N.P.A. gaan gebruiken. 

Wat houdt dit in?

NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht.
Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken.

Hoe gaat het verder?

Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Patiënten enquetes

Wilt u mee helpen om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg te verbeteren? Het invullen van onderstaande enquêtes neemt ong. 10 a 15 min. in beslag. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Back To Top