Skip to content
Telefoon: 0594 - 58 00 22
Gebouw Menzis Groningen

Eigen risico

Een verplichte zorgverzekering geldt voor elke Nederlander. iedereen van 18 jaar en ouder heeft sinds 2014 een eigen risico van minimaal 360 euro. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Onderzoekskosten of zorgkosten buiten de praktijk vallen hier wél onder.
Denk hierbij aan:
• voorgeschreven medicijnen
• laboratorium- of röntgenonderzoek
• verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog
Vraag uw zorgverzekeraar of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt.

Gecontracteerde zorgverleners

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Wanneer u naar een zorgverlener gaat met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft, moet u bij veel (natura)verzekeringen een deel van de kosten zelf betalen. Dat deel kan oplopen tot veertig procent. Uw huisarts beschikt niet over een overzicht van contracten van zorgverzekeraars. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen met welke zorgverleners zij een contract hebben.

Particulier aanvullend verzekerd

Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Back To Top